Thursday, December 18, 2014

Figyelmeztetés / Alert

2015. január 1-jétől a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság új címe 1021 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jövőben a Bíróságnak küldendő beadványokat az új címre kell címezni, valamint a munkáltatót a munkavállalóval szemben terhelő értesítési kötelezettség – úgymint a munkáltatói felmondás – estén is  a Bíróság új címét szíveskedjenek megjelölni. Ennek elmulasztása a beadványok elutasításához vezethet, különösen jogvesztő határidő– úgymint a keresetlevél benyújtása – esetén kimentésnek helye nincs.


***


From 1st January, 2015 the new address of the Metropolitan Court of Public Administration and Labour is 1021 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.

We kindly note you that the petitions are to be sent to the Court shall be addressed to the new address, and also in the case of a notification obligation on employer towards employee – such as dismissal – shall note the new address. Please note, if you fail to do it your petitions may be rejected, in particular in case of a limitation period – such as application initiating – the exculpation is not allowed.

No comments:

Post a Comment